Louboutin VS YSL - part IIINawiązałam do orzeczenia sądu pierwszej instancji nie tylko po to, aby przedstawić sprawę konfliktu Louboutina z YSL w szerszym aspekcie, ale również dlatego, że z pewnymi kwestiami, o których wspomina sędzia Marrero, w pełni zgodził się sędzia sądu apelacyjnego Cabranes, chętnie cytując adekwatne fragmenty. Louboutin domagał się całkowitego zakazu produkcji obuwia z czerwoną podeszwą przez YSL i oba sądy zgodnie stwierdziły, że takiego zakazu wydać nie mogą. Sąd apelacyjny przeanalizował setki zdjęć, przedstawiających różne modele butów Louboutina i doszedł do wniosku, że tylko na czterech z nich znajdowały się buty, które były całe w kolorze czerwonym. W związku z tym sędzia Cabranes uznał, że to właśnie kontrast pomiędzy czerwonymi podeszwami, a resztą buta (która jest w zdecydowanej większości przypadków w kolorze innym niż czerwony) jest znakiem charakterystycznym butów Louboutina. 

YSL może więc nadal produkować swoje "monochromatyczne" buty w kolorze czerwonym. Wspomniałam poprzednio, że zadaniem sądu apelacyjnego jest przeanalizowanie, czy sąd pierwszej instancji właściwie zinterpretował prawo. Omawiany konflikt jest świetnym przykładem na to, jak różnie można zinterpretować ten sam "casus". Oba sądy przywiązały dużą wagę do orzeczenia Sądu Najwyższego (są to orzeczenia, które zawsze są najważniejsze, na drugim miejscu znajdują się orzeczenia sądów apelacyjnych) w sprawie z 1995 roku "Qualitex Co. vs Jacobson Products", ale doszły do zupełnie odmiennych wniosków. Podczas, gdy sąd pierwszej instancji uznał, że kolor sam w sobie ("color per se")  nie może być nigdy znakiem towarowym, sąd apelacyjny doszedł do całkiem odmiennej konkluzji: "Color alone, at least sometimes, can meet the basic legal requirements for use as a trademark. It can act as a symbol that distinguishes a firm's goods and identifies their source, without serving any other significant function" (Qualitex, 514 U.S. at 166). Cabranes wspomina również o tym, że decyzja o tym, czy dany symbol (w świecie mody) zasługuje na miano znaku towarowego, czy nie, jest kwestią dość indywidualną i  w związku z tym powinna być podjęta po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich szczegółów i detali charakterystycznych dla danej sprawy. "Courts must avoid jumping to the conclusion that an aesthetic feature is functional merely because it denotes the product's desirable source".
Wspominałam poprzednio o doktrynie funkcjonalności i chciałabym powrócić na chwilę do tej kwestii, gdyż jest to ważne pojęcie w prawie patentowym. Pamiętać należy o tym, że gdyby czerwone podeszwy zostały uznane za "funkcjonalne", nie zasługiwałyby one wówczas na ochronę, jaką zapewnia prawo patentowe. Zacytuję teraz fragment opinii sądu apelacyjnego, aby -po pierwsze przedstawić niuanse doktryny funkcjonalności, a -po drugie pokazać czytelnikom, w jaki sposób pisane są amerykańskie orzeczenia prawne (wygląda to zupełnie inaczej, niż w przypadku orzeczeń polskich sądów):
"On the one hand, '''[w]here an ornamental feature is claimed as a trademark and trademark protection would significantly hinder competition by limiting the range of adequate alternative designs, the aesthetic functionality doctrine denies such protection.''' Forschner Grp., Inc. v. Arrow Trading Co., 124 F.3d 402, 409-10 (2nd Cir. 1997). But on the other hand, '''distinctive and arbitrary arrangements of predominantly ornamental features that do not hinder potential competitors from entering the same market with differently dressed versions of the product are non-functional[,] and [are] hence eligible for [trademark protection].''' Fabrication Enters., Inc., 64 F.3d at 59".
Ewa Bytomska


Comments

  1. I mamy wyrok iście salomonowy - bo prawo produkowania butów monochromatycznych niestety otwiera drogę tysiącom producentów plagiatów do uprawiania swojego procederu. Z drugiej strony bolączką Louboutina, jak i większości marek luksusowych, nie są plagiaty, według aktualnej nowomowy zwane eufemistycznie "produktami inspirowanymi', lecz zalewające świat morze podróbek.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts